Sporttudományi Bizottság

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Sterbenz Tamás
elnök
PhDgazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok, sporttudományokTestnevelési Egyetem, egyetemi docens
Balogh László
társelnök (2018.04.27-től)
PhDsporttudományokDebreceni Egyetem, egyetemi docens / Pécsi Tudományegyetem, DI 171
Bácsné Bába Éva
titkár (2018.04.27-től)
PhDsporttudományokDebreceni Egyetem, egyetemi tanár
Ács Pongrác
(2018.04.27-től)
PhDegészségtudományok, közgazdaságtudományok, sporttudományokPécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Földesiné Szabó Gyöngyi
(2018.04.27-től)
DScsporttudományokTestnevelési Egyetem, professor emeritus
Hamar Pál
(2018.04.27-től)
DScneveléstudományok, sporttudományokSemmelweis Egyetem, egyetemi tanár
Ihász Ferenc
(2018.04.27-től)
PhDegészségtudományok, sporttudományokPécsi Tudományegyetem, DI 171 / Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kiss Viktor
(2019.04.26-tól)
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, Sportért felelős elnökségi tag / Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi hallgató / Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi hallgató
Lengyel Csaba Attila
(2018.04.27-től)
PhDelméleti orvostudományok, klinikai orvostudományokSzegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Molnár Dániel
(2019.04.26-tól)
Rétsági Erzsébet
(2018.04.27-től)
CScsporttudományokPécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár

Referensek: Bálint Ágnes, Sőtér Orsolya

Műszaki Tudományi Bizottság

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Kóczy T. László
elnök (2018.03.29-től)
DScinformatikai tudományok, villamosmérnöki tudományokSzéchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Jármai Károly
társelnök (2018.03.29-től)
DScépítőmérnöki tudományok, gépészeti tudományokMiskolci Egyetem, egyetemi tanár
Bélafiné Bakó Katalin
(2018.03.29-től)
DScbio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományokPannon Egyetem, egyetemi tanár
Bérczi István
(2018.03.29-től)
CScföldtudományok
Csonka Diána
(2019.10.01-től)
Ferenc Rudolf
(2018.03.29-től)
PhDinformatikai tudományokSzegedi Tudományegyetem, egyetemi docens
Haig Zsolt
(2018.03.29-től)
PhDkatonai műszaki tudományokNemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Horváth Béla
(2018.03.29-től)
CScagrárműszaki tudományok, gépészeti tudományok
Hórvölgyi Zoltán
(2018.03.29-től)
DSckémiai tudományokBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanár
Johanyák Zsolt Csaba
(2018.03.29-től)
PhDinformatikai tudományokNeumann János Egyetem, tudományos dékánhelyettes / Neumann János Egyetem, főiskolai tanár
Kovács Attila József
(2018.03.29-től)
PhDagrárműszaki tudományok, anyagtudományok és technológiák, élelmiszertudományokSzéchenyi István Egyetem, nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes
Medvegy Gabriella
(2019.02.01-től)
DLAPécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Nemcsics Ákos
(2018.03.29-től)
DScanyagtudományok és technológiákÓbudai Egyetem, egyetemi tanár
Németh Péter
(2018.03.29-től)
PhDközlekedés- és járműtudományokSzéchenyi István Egyetem, egyetemi docens
Pekár Zoltán
(2019.04.26-tól)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi hallgató
Perényi Tamás
(2018.03.29-től)
DLAépítészmérnöki tudományokBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi docens
Rajnai Zoltán
(2018.03.29-től)
PhDhadtudományok, katonai műszaki tudományokÓbudai Egyetem, egyetemi tanár

Referens: Szlivka Andrea

Művészeti Bizottság

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Tóth Péter
elnök (2018.03.29-től)
MMA tagzeneművészetSzegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Lakner Tamás
társelnök (2018.03.29-től)
DLAzeneművészetPécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kádasi Éva
titkár (2018.03.29-től)
DLAiparművészet nyugalmazott, egyetemi docens
Balázs Gábor
(2018.03.29-től)
DLAfilm- és videoművészetSzínház- és Filmművészeti Egyetem, egyetemi tanár
Dévényi Sándor
(2018.03.29-től)
MMA tagépítészmérnöki tudományok
Dobozy Borbála
(2020.09.25-től)
MMA tagLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, egyetemi tanár
Erőss István
(2018.03.29-től)
DLAképzőművészetEszterházy Károly Egyetem, egyetemi tanár
Fodorné Molnár Márta
(2018.03.29-től)
PhDtánc- és mozdulatművészetMagyar Táncművészeti Egyetem, egyetemi tanár
Golden Dániel
(2019.09.13-tól)
PhDirodalom- és kultúratudományok, média-és kommunikációs tudományok, színházművészet MTA BTK Filozófiai Intézet, tudományos munkatárs / Színház- és Filmművészeti Egyetem, óraadó / Pannon Egyetem, óraadó
Hamvai Kinga
(2020.06.19-től)
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, doktorandusz hallgató
Jakab Csaba
(2018.03.29-től)
DLAépítőművészetSzéchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Kisfaludy Márta
(2018.03.29-től)
DLAiparművészetÓbudai Egyetem, egyetemi tanár
Koós Pál
(2018.03.29-től)
DLAiparművészetMoholy-Nagy Művészeti Egyetem, egyetemi docens
Markó Balázs
(2018.03.29-től)
DLAépítőművészetSzent István Egyetem, egyetemi tanár
Nátyi Róbert
(2019.05.31-től)
PhDművészettörténeti és művelődéstörténeti tudományokSzegedi Tudományegyetem, főiskolai docens
Salamon György
(2018.06.28-tól)
Pécsi Tudományegyetem, egyetemi hallgató
Tari János
(2018.03.29-től)
PhDfilm- és videoművészet, multimédia-művészet, művészettudomány, néprajz és kulturális antropológiai tudományokKároli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens

Referens: Szlivka Andrea

Orvostudományi Bizottság

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Hunyady László
elnök (2018.03.29-től)
az MTA rendes tagjaelméleti orvostudományokSemmelweis Egyetem, egyetemi tanár
Kovács L. Gábor
társelnök (2018.03.29-től)
az MTA rendes tagjaegészségtudományok, elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományokPécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Kaposi András
titkár (2018.03.29-től)
CScbiológiai tudományok, elméleti orvostudományokSemmelweis Egyetem, egyetemi docens
Balázs Margit
(2018.03.29-től)
DScegészségtudományok, elméleti orvostudományokDebreceni Egyetem, egyetemi tanár
Balogh Zoltán
(2018.04.27-től)
PhDegészségtudományokSemmelweis Egyetem, főiskolai tanár
Boros Mihály
(2018.03.29-től)
DScelméleti orvostudományok, klinikai orvostudományokSzegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Figler Mária
(2018.03.29-től)
PhDegészségtudományok, élelmiszertudományok, klinikai orvostudományokPécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Gerber Gábor
(2018.03.29-től)
CScbiológiai tudományok, elméleti orvostudományokSemmelweis Egyetem, egyetemi docens
Gyulai Rolland
(2018.03.29-től)
PhDklinikai orvostudományokPécsi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Hohmann Judit
(2018.03.29-től)
DScgyógyszerészeti tudományokSzegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Horváth Judit
(2018.03.29-től)
PhDelméleti orvostudományokPécsi Tudományegyetem, egyetemi docens
Károlyi Péter
(2018.07.20-tól)
Kemény Lajos
(2018.03.29-től)
DScklinikai orvostudományokSzegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Madarász Emília
(2018.03.29-től)
DScbiológiai tudományok MTA KOKI, professor emeritus
Mátyus László
(2018.03.29-től)
DScelméleti orvostudományokDebreceni Egyetem, egyetemi tanár
Nagy Zoltán Zsolt
(2018.03.29-től)
DScegészségtudományok, klinikai orvostudományokSemmelweis Egyetem, egyetemi tanár / Semmelweis Egyetem, dékán
Panyi György
(2018.04.27-től)
DScbiológiai tudományok, elméleti orvostudományokDebreceni Egyetem, egyetemi tanár
Polgár Csaba
(2018.03.29-től)
DScegészségtudományokSemmelweis Egyetem, egyetemi tanár
Sáry Gyula
(2020.04.24-től)
DScelméleti orvostudományokSzegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár
Szűcs Péter
(2018.03.29-től)
PhDbiológiai tudományokDebreceni Egyetem, egyetemi docens
Vámosi Péter
(2018.03.29-től)
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konerenciája, elnökhelyettes / Semmelweis Egyetem, egyetemi hallgató

Referensek: Bálint Ágnes, Mosolygóné dr. Gődény Ágnes, Sőtér Orsolya

Társadalomtudományi Bizottság

Név Fokozat/cím/tagság Szakterület Munkahely, beosztás
Stipta István
elnök (2018.03.29-től)
CScállam- és jogtudományokKároli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Gazdag Ferenc
társelnök (2018.03.29-től)
DScpolitikatudományokNemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Mezey Barna
társelnök (2019.07.22-tól)
DScállam- és jogtudományokEötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár / Széchenyi István Egyetem, egyetemi tanár
Aczél Petra
(2018.03.29-től)
PhDgazdálkodás- és szervezéstudományok, média-és kommunikációs tudományok, nyelvtudományok
Balázs Zoltán
(2018.03.29-től)
DScfilozófiai tudományokBudapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár
Bándi Gyula
(2018.03.29-től)
DScállam- és jogtudományokPázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi tanár
Barabás Andrea Tünde
(2019.07.22-tól)
CScNemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár
Csanády Márton
(2018.03.29-től)
PhDmultidiszciplináris társadalomtudományokBudapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, főiskolai tanár / Károli Gáspár Református Egyetem, kommunikációs és kutatási igazgató
Csoba Judit
(2018.03.29-től)
PhDszociológiai tudományokDebreceni Egyetem, egyetemi tanár
Dallman Kristóf
(2019.09.13-tól)
Pécsi Tudományegyetem, doktorandusz hallgató / Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi hallgató
Hamza Gábor
(2018.03.29-től)
az MTA rendes tagjaállam- és jogtudományokEötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár
Horváth Miklós
(2018.03.29-től)
DSchadtudományokKároli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár
Koller Boglárka
(2019.07.22-tól)
PhDNemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi docens
Nemes László
(2018.07.20-tól)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, doktorandusz hallgató
Polyák Gábor
(2019.07.22-tól)
PhDPécsi Tudományegyetem, egyetemi docens / Budapesti Corvinus Egyetem, adjunktus
Szabó Miklós
(2019.07.22-tól)
CScállam- és jogtudományokMiskolci Egyetem, egyetemi tanár
Szomora Zsolt
(2019.07.22-tól)
PhDállam- és jogtudományokSzegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár / Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi docens

Referens: Sőtér Orsolya

Honlapunkon 2010. május 20-a óta Ön a . látogató.

 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B IV. em. | 1439 Budapest, Pf. 635 | Telefon: 344 0314, 413 0760 | Fax: +36 1 344 0313 | E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
Copyright © 2012 MAB. Minden jog fenntartva.

Készítette: PolarSys Honlapkészítés | Joomla 1.7 Templates